Call Us +38 (0562) 34-83-63 +38 (098) 612-36-08 +38 (050) 305-87-87

Contacts

”TECHINSERV” LLC
Ukraine, Dnipro city,
Ivana Ezau str., 17B

+38 (0562) 34-83-63,  371-19-01
e-mail: office@techinserv.com

Directions to the territory of the enterprise:
- st. Nabergnaya Zavodskaya, st. Pavlova Str. Bulygina;
- Kalinina Ave., Shchepkina, "Horbatyy most", st. Shchepkina Str. Bulygina.